|
Załóż konto
TRAPPERSHOP
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu zapłatę za towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru .
  6.  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.Koszty transportu związane ze zwrotem oraz wymianą są po stronie kupującego. Zwrócone towary muszą być w stanie nie zmienionym i kompletnym oraz w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć i nadać na adres: Werbeny 21B 05-410 Józefów. Przesyłka obowiązkowo powinna zawierać oprócz produktu wraz z kompletnym opakowaniem, stosowny dokument zwrotu. Zwroty są rozpatrywane w przeciągu od 1 do 14 dni.